Dźwig

Dźwig jak sama jego nazwa wskazuje jest urządzeniem dźwigowym. Potocznie często zamiast nazwy dźwig zamiennie urządzenie to nazywane jest windą czy też wyciągiem. Urządzenia tego typu przede wszystkim skonstruowane zostały tak, aby zgodnie ze swoim przeznaczeniem mogły bez przeszkód wspomagać przemieszczanie (w tym głownie chodzi o podnoszenia) ładunków (osób lub towarów, najczęściej jednak sprawa dotyczy towarów i różnego rodzaju ładunku przenoszonego na pewne odległości i wysokości) w kabinach lub na platformach.

 

Kabiny te czy platformy koniecznie znajdować się muszą wzdłuż sztywnych prowadnic, które nachylone są do poziomu pod kątem większym niż 15 stopni. Wszystko musi zostać tak skonstruowane, aby znajdowały się one pomiędzy określonymi poziomami. Jeśli chodzi o rodzaje dźwigów wyróżnić można dźwigi pochyłe, okrężne, szybowe, budowlane pionowe oraz portowe. Dźwigi w Lublinie to urządzenia niezwykle często spotykane w różnych zakątkach miasta. Takie urządzenia najczęściej zauważamy na placach budowy, niezależnie czy w miejscu tym powstaje wiadukt, blok czy dowolny budynek użyteczności publicznej.