Leczenie awiofobii

Psychoterapia

Przy zaburzeniach takich jak awiofobia leczenie odbywa się najczęściej za pomocą psychoterapii. Stosowane są jej różne rodzaje, najczęściej jednak wybór pada na terapię poznawczo-behawioralną. Polega ona na rozpoznaniu przyczyny wystąpienia fobii u pacjenta i próbach zmiany jego nastawienia. Kolejna możliwość to terapia ekspozycyjna, w której podejmowane są próby wyleczenia pacjenta poprzez wystawianie go na czynnik lękowy, na przykład za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości.

Terapia farmakologiczna

Farmakoterapia jest znacznie bardziej inwazyjną metodą leczenia niż wspomniana wyżej psychoterapia. Stosowana jest przede wszystkim u osób, których lęk utrudnia im codzienne funkcjonowanie, a także osób oprócz fobii cierpiących na innego rodzaju zaburzenia. W farmakoterapii najczęściej wykorzystuje się leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Gdy u pacjenta występują napady paniki, przepisywane są im leki mające na celu ich doraźne zniwelowanie. Są to środki przeciwlękowe, spośród których najczęściej wykorzystuje się preparaty z grupy benzodiazepin.